Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018

ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ

Τό πλαίσιο πού ζοῦμε (παντρεμένος ἤ ὄχιζῶντας σ'αὐτήν τήν χώραν ἤ στήν ἄλληνκάνοντας αὐτήν τήν δουλειάν ἤ τήν ἄλλην κ.λ.π.) ἐπηρεάζει βεβαίως τήν ζωήν μας ἀλλά εἶναι δευτερεῦον.
Τό σημαντικόν εἶναι τό ἄνοιγμά μας πρός τόν ΘεόνΕἴμαστε στραμμένοι πρός Αὑτόν ἤ περιστρεφόμεθα μόνον γύρω ἀπό τόν ἑαυτόν μας;
Ὅσο τό μικρό μου ἐγώ ἀπασχολεῖ ὅλη μου τήν ζωή δέν κάνω τίποτε ἄλλο ἀπό τό νά προσκρούω παντοῦΤίποτε δέν μοῦ ταιριάζειδιότι ὀνειρεύομαι ἕνα ἰδεῶδες πού δέν μπορεῖ νά ὑπάρχει σαὐτήν τήν ἐπίγεια ζωήνἈντί νά θέλω νά ἐγκατασταθῶ ἄνετα σαὐτήν τήν ζωήν πού ὀνειρεύομαι δέν θά ἦταν καλύτερα νά δεχθῶ τό ἄβολονσαὐτό πού μέ ἔβαλε ὁ Θεός ὥστε νά μέ σπρώξη μπροστά;
Μπροστά ποῦἈσφαλῶς πέραν ἀπό τίς φιλοδοξίες μουτά ὄνειρά μουτίς ἐπιθυμίες μουἀλλά μόνον πρός Αὐτόν πού θά μπορῶ νά βρῶ τήν εἰρήνην καί τήν ἀνάπαυσιν.
Ἐάν πάρω τούς πιστούς μας ἕναν πρός ἕνανκαθένας ἔχει τά προβλήματά του καί λαχταρᾶ μίαν λύσινἘν τούτοις αὐτά τά προβλήματα δέν εἶναι παρά συμπτώματα.
Ἀντί ὁ καθένας νά τά κουκουλώνει (καταπνίγει), θά ἦταν καλύτερα νά ἔψαχνε τήν ρίζαν αὐτῶνΤό ἀληθινό πρόβλημα -ἡ ρίζαβρίσκεται πολύ πιό βαθειά.
Ὅταν ἡ ρίζα τῶν κακῶν μας θεραπευθῆτά συμπτώματα θά ἐξαφανισθοῦνμᾶλλον δέν θά μᾶς ἐνοχλοῦν πλέονΤότε δέν θά μᾶς σφίγγει (στριμώχνειτό ἐγώμαςἀλλά θά νοιώθουμε ἄνεσιν καί θά ψάλλουμε: " καί ἐξήγαγέ με εἰς πλατυσμόν,ρύσεταί μεὅτι ἠθέλησέ με..." ( Ψαλμ. 17:20) . Θά πρέπει νά διαβάσουμε ὅλους τούς ψαλμούςδιότι ἐκεῖ ὑποδεικνύονται ὅλες οἱ λύσεις.
Ἀφήνω αὐτό τό σκαρίφημα ἡμιτελές ὥστε νά παροτρύνω τήν ἔρευνα τῆς λύσεως.
Ὅταν θά ἔχουμε βρῆ αὐτήν τήν λύσινκάθε λόγος θά φαίνεται περιττός καί θά φθάνει νά κοιταζόμαστε στά μάτια μέ σιωπήγιά νά κατανοοῦμε τά πάντα.

Ἀρχιμ. Κασσιανός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου