Σάββατο, 19 Ιουνίου 2010

Ἡ μεγάλη πίστη

μεγάλη πίστη

Χριστός ὅταν ἄκουσε τήν πρώτη πάντηση τοῦ ἑκατοντάρχου τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς, ἐθαύμασε καί ἀφοῦ ἐστράφη πρός τούς ἀνθρώπους πού Τόν ἀκολουθοῦσαν τούς ἐβεβαίωσε ὅτι οὔτε στούς Ἰσραηλίτες δέν εὑρῆκε τόσο μεγάλη πίστη. Γιατί ὅμως Χριστός χαρακτηρίζει τήν πίστη τοῦ ἑκατοντάρχου μεγάλη; Τί τό ἰδιαίτερο εἶχε πίστη αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου; Μέ τά λόγια πού εἶπε ἑκατόνταρχος ἐφανέρωσε ὅτι πίστη του στό Χριστό ὡς παντοδύναμο Θεό ἦταν πόλυτη. Δέν πῆρχε καμμία ἀμφιβολία στό νοῦ καί στήν καρδιά του ὅτι Χριστός μποροῦσε νά θεραπεύση τόν παραλυτικό δοῦλό του. Καί τοῦτο τό βεβαιώνει ἀκόμη περισσότερο μέ τήν αἰτιολογία πού παρουσιάζει στό Χριστό γιά τήν πρώτη πάντηση πού ἔδωσε. Εἶπε ἑκατόνταρχος: «καί ἐγώ εἶμαι ἄνθρωπος πού ἔχω στίς διαταγές μου στρατιῶτες καί πηρέτες καί μόλις τούς δώσω μία ἐντολή λόγος μου ἐφαρμόζεται. Πόσο μᾶλλον ἐσύ πού ὡς Θεός ἐξουσιάζεις τά πάντα, τά οὐράνια καί τά πίγεια, τούς Ἀγγέλους καί τούς ἀνθρώπους. Νά εἰπῆς ἕνα λόγο καί λόγος σου θά ἐφαρμοσθῆ». Αὐτή εἶναι τόσο μεγάλη πίστη τοῦ ἑκατοντάρχου τήν ποία ἐθαύμασε Χριστός. Αὐτήν τήν πίστη ἄφησε Χριστός ὡς παράδειγμα στούς ἀνθρώπους ὅλων τῶν αἰώνων καί σἐμᾶς σήμερα τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς. Αὐτήν τήν πίστη θά ζητήση Χριστός ὡς Δίκαιος Κριτής κατά τήν ἡμέρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας Του, ὅταν θά ἔλθη νά κρίνη τόν κόσμο.

Ἀρχιμ. Εὐστάθιος Τουρλῆς


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου